sfmoma:

SUBMISSION:
Flamingo, Florida

sfmoma:

SUBMISSION:

Flamingo, Florida